Willem Versteegh

Start Bart Versteegh sr. Herbert Versteegh Willem Versteegh Herbert Lamberts Lambert Bastiaans Bastiaan Lamberts Lambert B de oude Bastiaan Corstenz Corsten Lamberts Lambert de jonge Lambert de oude

 

Wilhelmus Versteegh 1761-1817

Willem is geboren 30 januari 1761 in Rhenoy (waarschijnlijk Gellicum maar gedoopt in Rhenoy) en  in ongeveer 1817 overleden, ca. 56 jaar oud. Zijn precieze sterfdatum en jaar  is niet bekend.  Zijn moeder was Joanna Willemse van Gameren, * 20-04-1733  en  13-01-1784 in Rhenoy, 51 jaar oud.  De vader van Willem was  Herbert Lamberts Versteegh, * 1727 en 12-02-1814. 

In de jaren 1797 tot 1800 komen we Willem tegen als commissaris voor huwelijkse zaken in Gellicum. Dan ondertekent hij de stukken met Willem Versteeg (zonder h) 

Handtekening Willem Versteeg als commissaris van Huwelijkse zaken  rond 1800.jpg (16249 bytes)

Willem trouwt zelf  pas in 1808 als reeds behoorlijk oudere heer van 47 jaar met een jonge dame van 24 jaar. Het is wel goed dat hij dat toen nog gedaan heeft, want anders was er geen Gellicumse tak met de naam Versteegh geweest. 

Willem Versteegh trouwde met Allegonda Struijken (Gon). Aldegonda werd gedoopt op 29-02-1784 en is gestorven op 01-09-1830 in de gemeente Deil op de leeftijd van 46 jaar.  Allegonda kwam  uit Varik. Ze was de dochter van Theodorus Struijken en Adriana Bock (of: de Bok). De naam Aldegonda wordt verschillend geschreven: bij haar doop heette zij Alegunda, genoemd naar haar tante (tevens getuige bij haar doop) die Alegundis heette. Haar moeder Adriana kwam uit Neerijnen. Allegonda was familie van de familie Struijken die later in Gellicum woonde.  Zie daarvoor de aparte pagina Struijken

Willem en Gon  trouwden op 7 augustus 1808 in de Rooms Katholieke kerk van Gellicum.  Dat kon toen weer. Met de komst van de Fransen in 1795 kwam er een eind aan het monopolie van de gereformeerden. In Gellicum kregen de katholieken hun kerk terug.  Dus Willem en Gon konden daar in de kerk trouwen. Willem was toen 47 jaar en Aldegonda 24 jaar.  

Ze zijn beiden niet zo oud geworden. Na de dood van Willem  in 1817 bleef Gon achter  met vier jonge kinderen.  Haar jongste kind overleed daarna in 1820 op vier jarige leeftijd.  Het zal niet gemakkelijk zijn geweest. Zij stierf al vrij vroeg in 1830, 46 jaar werd ze. Toen was haar oudste zoon 21 en er waren er nog twee minderjarige kinderen. 

BIj hun trouwen zien we bij hen wat andere namen:  Wilhelmus Herberts en Hildegonda Struijke

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend. 

1-Herbert  Antonie Versteegh  (Herbert) is geb.13-06-1809 in Deil (Gellicum). Hij stierf 12-09-1894 in Kevelaer. Herbert deed van alles maar was soms dagloner, dan weer landman. Op 10 september 1830, nadat zijn moeder was overleden wordt Herbert voogd over zijn broer Lambert (17) en zijn zus Theodora (19).  De andere voogd is Reinier Struike, oom van de kinderen. 

2-Theodora Geertruida Versteegh (Dirkje) is gedoopt op 10 dec. 1810 in Gellicum. Ze stierf op 14 november 1881. Dirkje trouwde met Jan van Beest (* 05-09-1797 en 29-07-1867), zoon van Willem van Beest en Cornelia Willems van Gameren op 24 mei 1834. 

Het gezin van Jan van Beest en Dirkje Versteegh is voor Herbert Versteegh, haar broer, heel belangrijk geweest. Lange tijd vormden zij een gezamenlijk huishouden.  Herbert trouwde pas op 11 november 1850.  Herbert was toen 41 jaar. Tot het huishouden van Dirkje en Jan hoorde ook jarenlang een veel oudere mevrouw Geertrui Struijke, een tante van Dirkje. Zij stierf op 22-03-1842. 

Van Jan en Dirkje zijn de volgende kinderen bekend: 

Kornelis van Beest. * 27-01-1835 en 26-12-1899. Trouwde met 1) Joanna Antonia Pompe ( 26-11-1871) die aanvankelijk ook eerst deel uitmaakte van hetzelfde huishouden en 2) met Willemina Verhoekx, dienstbode, op 05-05-1877.

Allegonda Lamberta van Beest * 07-11-1836 en 27-05-1914. Allegonda was ongehuwd. 

Geertrui Adriana van Beest. * 27-02-1839 en 06-05-1846. Zeven jaar oud. 

Willem van Beest. * 23-08-1842.  ?? 

Lambertus Wilhelmus van Beest. * 30 -10-1845 en 03-04-1919. 73 jaar en ongehuwd. 

Kind, overleden bij geboorte.  03-05-1849

Herbertus Wilhelmus van Beest. * 29-01-1851 en 17-12-1852. Nog geen twee jaar oud. 

Gerrit Jan van Beest * 15-08-1852 en 17-04-1916.

3-Lambertus Versteegh is geboren op 12 mei 1813 in Gellicum. Hij overleed op 31 maart 1832, 19 jaar oud. Lambert was landman. 

4-Adrianus Versteegh is geboren op 15 januari 1816 in Gellicum.  Hij overleed op 25 april 1820 in Gellicum, op vierjarige leeftijd.

Allegonda Struijken