Lambert de jonge

Start Bart Versteegh sr. Herbert Versteegh Willem Versteegh Herbert Lamberts Lambert Bastiaans Bastiaan Lamberts Lambert B de oude Bastiaan Corstenz Corsten Lamberts Lambert de jonge Lambert de oude

 

Lambert Lambertsz. 1492- overl. voor 15-06-1544.

Deze Lambert is geboren ca. 1492, het jaar dat Columbus Amerika ontdekte. Zijn vader heette ook Lambert. Wij noemen hem voor het gemak Lambert de Jonge. We kunnen hem ook Lambert Lambertsz noemen. Zijn vrouw heette Maria Lamberts. Zij is overleden na 16 maart 1552, want op die datum belooft zij nog pacht te zullen betalen over twee acres (ongeveer 1 ha.) hooiland in Rumpt.  (Zij zal vast een vader met een andere naam hebben gehad, maar die kennen we niet.) Lambert en Maria  zijn naar schatting getrouwd in 1518.

In 1533 wordt vermeld dat Lambert boven een boerderij woont in Rumpt. In 1536, na de dood van zijn vader, krijgt hij de belening van het land van de Heer van Rumpt. Hij ondertekent daartoe een schuldbekentenis aan de Heer Stees van Hemert waarbij ook een bedrag voor het land wordt afgesproken, toch een soort pacht dus. Hij is dus een vazal van de Heer van Hemert, kennelijk de Heer van Rumpt in die tijd. (Zie voor nadere uitleg van het leenstelsel, de pagina van Lambert de oude). In 1542 blijkt dat hij de eigenaar is van een boerderij in Rumpt. Voor 1548 moet hij zijn overleden want dan wordt het leenmanschap overgedragen aan zijn zonen Corsten Lamberts en Thomas Lamberts. Maar misschien is hij al eerder overleden in 1544, want dan doen zij beiden afstand van het persoonlijk bezit en de onroerende goederen van hun vader ten gunste van hun jongere broers en zussen. 

Kinderen

Van Lambert en Maria zijn de volgende kinderen bekend:

Lambert Lamberts Versteegh.  Dit is dus al de derde Lambert.  Zijn vader en opa heetten ook al zo.  Deze is geb. ca.1520.  Overl. voor 1582. Hij is rond 1549 getrouwd met een vrouw genaamd "Fije". Zij kregen een zoon:   Bastiaan Lamberts Versteegh: Geb. ca 1556 en overl. tussen 1643 en 1649. 

Deze Lambert beleende 17 acres (7 a 8 hectare) land in Rumpt van de abdij van MariŽnwaard in 1545. In 1549 koopt hij nog een stuk grond in Rumpt. In 1549 verkoopt hij, samen met zijn vrouw Fije hun deel van een hofstede in Rumpt. In 1564 beleent hij de 'Dornenkamp' in Rumpt voor 8 jaar van het Huis Waardenburg. In 1570 wordt de belening van de abdij van MariŽnwaard hernieuwd. 

In 1582 wordt er een voogd benoemd voor zijn zoontje Bastiaan. Dan zal hij overleden zijn. 

Corsten Lamberts Versteegh. Geb. ca. 1522. Overl. 1582/1583. Zie Corsten

Thomas Lamberts Versteegh. Geb. ca. 1524. Overl. voor 14 dec. 1575.

Thomas trouwde met Steventje Crijn Hendriksdr.  Steventje overl. na 14 dec 1575. Een kind van hen is bekend: Crijn Thomasse Versteegh. Crijn stierf voor 14 dec 1575.

Peter Lamberts Versteegh. Geb. ca. 1526. Overl. voor 5 dec.1593. Peter was getrouwd met Crijntje van Tussenbroek. Crijntje overleed na 1597. 

Van Peter is bekend dat hij schade had veroorzaakt aan de visserij van Thomas van Scherpenzeel in de Linge.  In 1560 werd hij daarvoor in een proces veroordeeld door de schepenen van Deil.  

Van hen zijn vier kinderen bekend.  Lambert Peters Versteegh, Thomas Peters Versteegh,  Gijsbert Peters Versteegh,  Heijlke Peters Versteegh. Allen overleden na 1597. 

Andries Lamberts Versteegh. Geb. ca. 1528. Overl. na 1584.

Metken Lamberts Versteegh. Geb. ca. 1530. Overl. na 1552. 

Mariken Lamberts Versteegh. Geb. ca.1532. Overl. na 1552.

Maria Lamberts