Lambert Bastiaans

Start Bart Versteegh sr. Herbert Versteegh Willem Versteegh Herbert Lamberts Lambert Bastiaans Bastiaan Lamberts Lambert B de oude Bastiaan Corstenz Corsten Lamberts Lambert de jonge Lambert de oude

 

Lambert Bastiaans Versteegh ca. 1686 -  20 oct.1754

Lambert Bastiaans Versteegh is naar schatting rond 1686 geboren en op 20-10-1754 gestorven in Gellicum. Hij was de zoon van Bastiaan Lamberts. 

Om in die tijd als katholiek gedoopt en begraven te willen worden moest men naar Rhenoy. De katholieke kerk van Gellicum was toen in handen van de Protestanten en de gelovigen moesten naar Rhenoy om daar hun godsdienst te belijden. Ook de registratie van huwelijken, dopen en overlijden vond plaats in Rhenoy. Het openbaar belijden van de katholieke godsdienst was officieel verboden. Als hieronder en verderop "Rhenoy" staat als plaats van geboorte, doop of huwelijk,dan betekent dat alleen, dat daar de gebeurtenis is geregistreerd. De familie Versteegh waar het hier om gaat woonde in Gellicum en was katholiek. In de Franse tijd, 1795-1813, werd de vrijheid van Godsdienst grondwettelijk vastgesteld en verloren de Protestanten hun monopolie en alleenheerschappij. Doop, huwelijk en overlijden konden weer gewoon in Gellicum worden geregistreerd en ook konden er weer kerkdiensten worden gehouden. Voor de burgerlijke overheid maakte Gellicum deel uit van de gemeente Deil. De burgelijke registratie vond toen daar plaats. Dus als je in de stukken Deil  leest, kan dat toch Gellicum zijn.

Lambert trouwde ca.1716 met Eelke Herberts van Wijck. Eelke was de dochter van Herbert Rijcke van Wijck en Theodora Willemse van Acquoy. Eelke is naar schatting geboren rond 1691. Zij is begraven in Rhenoy op 20 januari 1752.

Er gaat in de familie een verhaal dat een familielid op sterven lag en dat hij niet mocht worden bediend in Gellicum. Dat werd destijds door de heer van Gellicum, ene Tengnagel, verboden. In Rhenoy kon dat wel. Ze gingen hem, zo ziek als hij was, met een bootje de Linge overzetten. Inmiddels was de priester in Rhenoy  gewaarschuwd, die kwam naar de Linge en heeft de man in het bootje de laatste sacramenten toegediend. Daarna zou hij vredig zijn gestorven. Om wie het precies gaat weten we niet maar ik vermoed dat het gaat om de vader van Eelke, Herbert Rijcke van Wijk die is gestorven op 17 juli 1747. 

Van Lambert en Eelke zijn de volgende kinderen bekend:

1- Theodora Lamberts Versteegh. Theodora is gedoopt op 14 juni 1717 in Gellicum. en zij is overleden op 1 sept. 1769. Zij Trouwde op 17-01-1751 met Theodorus Thomasz van Rooden. Getuigen waren Herbertus Lambertus Versteegh en Gualtere Jansse. Theodora en Theodorus waren verwant in de vierde graad. 

Theodorus van Rooden was de zoon van Thomas Dirks van Roode en Eelke Vos. Naar schatting is hij geboren in 1714 en hij is gestorven op 19 nov. 1792 . 

Van hen zijn vier kinderen bekend.

Thomas van Rooden. * 29-09-1751 en 08-03-1842. Thomas was boer en bleef vrijgezel.

Elisabeth van Rooden * 25-02-1753 in Rhenoy

Lambertus van Rooden. * 15-11-1754 en 07-06-1828. Lambertus trouwde met Maria Aarts van Gameren, dochter Arnold Willems van Gameren en Bertha Hendriks van Dijk voor 1808. Maria is gedoopt op 24-01-1770 in Rhenoy.  Zij stierf op 11-11-1841 in de gemeente Deil. 

Theodorus van Rooden.  * 15-07-1756 in Rhenoy en   30-07-1821 in Deil. Dirk was boer en bleef ook vrijgezel.

2-Beatrix Lamberts Versteegh is gedoopt op 17-10-1718 en overleden op 17-04-1763. Zij trouwde op 09-02-1755 met Joannes Cornelisse de Jongh (Jan) uit Rhenoy. Getuigen waren Herbert Versteegh en Theodora de Jongh. 

Joannes Cornelisse de Jongh was de zoon van Cornelis Dirkse de Jongh en Geertje Aarts. Joannes is gedoopt op 10-07-1725 in Rhenoy. Hij stierf op 14 Jan 1802 . 

Van Bea en Jan zijn twee kinderen bekend:

Cornelis de Jongh. * 23-08-1755.

Lambertus de Jongh. * 30-03-1759

Cornelis en Lambertus waren ongeveer 8 en 4 jaar oud toen hun moeder overleed. Bastiaan Lambertus Versteegh werd medevoogd over deze kinderen

Op 19 februari 1765 vragen Jan de Jongh als vader  en Bastiaan Lambertus Versteegh als voogd over de minderjarige kinderen van Jan en Beatrix (Baatje)  toestemming om 2 morgen en 4,5 hond land , (genaamd de " grooten Camp" te Rumpt) te verkopen om lopende schulden af te betalen. Die lopende schulden bedroegen alles tesamen 340 gulden. Die toestemming was kennelijk nodig van de rechtbank. Zij beloven van de opbrengst de schulden te betalen en de overschietende penningen te zullen beleggen ten voordele van de minderjarige kinderen. 

3-Margarita Lamberts Versteegh. Gedoopt 25 dec. 1719 in Rhenoy.

4-Maria Versteegh. Gedoopt 20 maart 1721 in Rhenoy.

5-Sebastianus Lamberts (Bastiaan) Versteegh is gedoopt op 03-09-1722 en is overleden op 10-07- 1783.  Sebastianus trouwde met Maria Brans (Brands) in 1760 in Rhenoy.  (De datum is niet ingevuld.) Getuigen waren Herbertus Versteegh, Agnes Brands, Henricus Brands en Theodorus van Rooden. 

 Maria stierf op 24-09-1783 in Rhenoy.

Bastiaan werd na het overlijden van zijn zus Beatrix  in april 1763 voogd over haar twee  minderjarige kinderen. Zie hierboven. 

Van Bastiaan en Maria zijn de volgende kinderen bekend:

Electa Versteegh (Eelke, Elisabeth). * 30-05-1761 in Rhenoy. na 16-06-1797. 

Tn 1784 werd de West-Betuwe getroffen door hevige overstromingen waarbij ook de dorpen Acqouy, Gellicum, Rhenoy, Rumpt, Deil en Beesd zwaar werden getroffen. Ook het huis van Eelke werd zwaar beschadigd. 

Uit 1785 is er een uitspraak van het Hof van Gelre waarin Eelke, als eiseres, een gedane huwelijksbelofte aan Peter de Reuver zegt te willen verbreken omdat die Peter een affaire had met een andere dame die inmiddels zwanger van hem was. Omdat die Peter maar bleef aandringen heeft zij haar eigen huis verhuurd en is zij in Waardenburg gaan wonen.  Dat hele gedoe heeft jaren geduurd. Inmiddels waren ook haar ouders overleden. Uiteindelijk werd zij in het gelijk gesteld, de huwelijksbeloften werden ongeldig verklaard en die Peter moest gaan betalen voor het onderhoud van zijn kind bij een vrouw die hij eerder het hof had gemaakt.

Judith Versteegh.  * 06-11-1763 in Rhenoy.

6-Joanna Lamberts Versteegh is geboren ca 1723 in Gellicum.  Zij is overleden op13-09-1783. Zij trouwde met Henricus Willemse Brans uit Megen op 14-05-1742.  Henricus is rond 1717 geboren in Megen en is overleden 17-01-1795. in Rhenoy. Henricus was Smid en enkele van hun kinderen werden ook Smid in Gellicum en Rumpt. 

Van hen zijn de volgende kinderen bekend:

Wilhelmina Brans. * 20-01-1744 in Rhenoy. ca.1744.

Wilhelmina Brans. * 29-01-1745 in Rhenoy. 17-10-1796 

Electa Hendriks Brans. * 20-11-1746 in Rhenoy en 17-10-1794. Electa trouwde met Wilhelmus Cornelisse Versteegh, "Willem" . Willem Versteegh was de zoon van Cornelis Bastiaans Versteegh en  Maria Dirckx  op 29-05-1791 in Rhenoy. Willem is gedoopt op 08-04-1743, overleed in Rumpt  en is begraven in Rhenoy op 22-07-1811.  

Joanna Brans * 07-11-1748  in Rhenoy en 07-05-1786 .  Joanna trouwde met Leonardus Struijck op 12-01-1777 in Rhenoy. Leonardus is geboren 01-12-1739 in Veghel en overleed 12-08-1814. Deze Leonardus is een oom van Allegonda Struijken waar Willem (Herberts) Versteegh mee getrouwd was. Zie familie Struiken. 

Willem Hendriks Brans. * 04-11-1751 in Rhenoy en 13-08-1835 in Rumpt. Willem  was smid en hoefsmid. Willem trouwde metJoanna Versteegh, dochter van Jacob Jansen Versteegh en Jenneken van Doeland op13-05-1792 in Rhenoy. Joanna is geboren op Marienwaard  * 15-06-1755 in Rhenoy en   01-01-1826 in Gellicum.

Maria Brans. * 09-09-1753 in Rhenoy. 

Lambertus Brans. * 25-11-1754. 27-08-1826. 

Joannes Brans.  * 28-01-1757 in Rhenoy. 

Maria Brans. * 28-01-1758 in Rhenoy.

7-Maria Lamberts Versteegh. Gedoopt 20 maart 1725 in Rhenoy.

8-Herbert Lamberts Versteegh, * ca. 1727 en 12-02-1814. Zie pagina van Herbert.

9-Margarita Lamberts Versteegh. * 03-07-1729 in Rhenoy.

10-Margarita Versteegh. * 05-10-1730

11-Willem Lamberts Versteegh. * 17-03-1732 in Rhenoy.

12-Willem Lamberts Versteegh. *  21-04-1733 in Rhenoy. Hij overleed na 1803.

 

Eelke Herberts van Wijk