Lambert B de oude

Start Bart Versteegh sr. Herbert Versteegh Willem Versteegh Herbert Lamberts Lambert Bastiaans Bastiaan Lamberts Lambert B de oude Bastiaan Corstenz Corsten Lamberts Lambert de jonge Lambert de oude

 

Lambert Bastiaansz Versteegh de oude Geb. 16?? - Overl. vr 18 nov 1679

Lambert Bastiaans is waarschijnlijk geboren ca 1624 en is overleden vr 18 november 1679. Het is niet bekend met wie hij getrouwd is geweest.

Lambert Bastiaans stond ook op de lijst van weerbare jonge mannen van Rumpt in 1645.  In 1652 komt Lambert voor in het testament van Berndt, zijn broer. In 1661 was Lambert ook een van vijf broers die een dienst in de Hervormde kerk van Rumpt verstoorden. Op 15 december 1665 sloot Lambert een lening af bij Sijken Gijsberts.  Zijn dochter Steventien Lamberts betaalde een jaar rente over zijn schuld.  In 1679 erkende zijn zoon Bastiaan Lamberts de schuld van zijn vader  en werd gemaand de resterende schuld te betalen. Lambert was toen kennelijk overleden. 

Kinderen

Van Lambert en zijn onbekende vrouw zijn de volgende kinderen bekend.

Bastiaan Lamberts Versteegh. Overl. in 1706/1707.

Steventien Lamberts Versteegh. 

Steventien trouwde met Roelof Gerards Hackert, zoon van Gerard Roelofs Hackert op  3 Feb 1669 in Rumpt. Roelof was  weduwnaar van Aenken Hessels.  Roelof overleed voor 1689.  Roelof Hackert was schepen van Deil van 1652 tot 1668.  Toen werd hij van zijn functie ontheven omdat hij katholiek was. Na de overwinning van de gereformeerden  in 1648 was het eigenlijk  niet meer toegestaan dat katholieken officile functies bekleedden. In 1648 eindigde de 80-jarige oorlog tegen Spanje. De Spanjaarden waren de katholieke vijanden geweest en het katholicisme werd als een vijandige godsdienst gezien door de gereformeerden die de oorlog gewonnen hadden. Roelof echter, bleef toch nog tot 1668 in functie, gesteund door Jan van Scherpenzeel, wethouder,  van adel en tevens Heer van Rumpt, die ook katholiek gebleven was. Nadat hij ontheven was uit zijn functie werd hij toch weer voor twee jaar  benoemd als Schout van Gellicum in de jaren 1669/1670.

In 1680 leeft Roelof nog, zijn vrouw Steventien, machtigt hem dan bij de afwikkeling van het testament van haar vader Lambert.  In 1689 erft haar broer een schuldbrief (obligatie) van Roelof. Dan is Roelof dus gestorven.

Toen de Republiek in het rampjaar 1672 geld nodig had om de oorlog tegen o.a. de Fransen te kunnen betalen werd aan alle rijke inwoners gevraagd 300 gulden te lenen aan de staat tegen een rente van 5 %.  ( 300 Gulden toen is te vergelijken met minstens 6000 Euro in 2020). Naast de Heer van Rumpt en de rechter Johan Cup (Kuipers?) waren het in Rumpt alleen Jan en Thomas Versteegh die rijk genoeg werden geacht om deze aanslag op te brengen. In Gellicum werd toen alleen Roelof Hackert rijk genoeg bevonden om dat geld op te brengen. Tot 1678 bleef de republiek, in ieder geval grote delen ervan, bezet door Franse troepen die brandschattend het land doortrokken. Ook de dorpen langs de Linge hadden daar zwaar onder te lijden. Boerderijen werden verwoest, vee en voedsel werd gestolen en de oogst vertrapt. Het was ook voor de Betuwe een zware tijd. Daar kwam een einde aan met de vrede - het verdrag - van Nijmegen in 1678.