Jenneken Roelofs Hackert

Start Omhoog

 

Jenneken Roelofs Hackert  is  overleden voor 27-02-1703.  Zij  was de dochter uit het eerste huwelijk van Roelof Gerards Hackert en Aenken Hessels. Wanneer Jenneken is geboren is onduidelijk. Zij trouwde met Bastiaan Lamberts Versteegh. Van hen zijn drie kinderen bekend. 

Er zijn in de zeventiende eeuw veel connecties tussen de familie Versteegh en de familie Hackert. 

Om te beginnen trouwde Sebastiaan Corstens Versteegh ( de schout van Rumpt) met Eelke Gerritsdr Hackert. Deze Eelke is de dochter van Gerrit Berndsz Hackert en Barbara Gerrits.  Van deze Sebastiaan en Eelke kennen we 8 zonen en een dochter waaronder Lambert, Dirck en Corsten Bastiaans  Versteegh. 

We weten niet wie de vrouw was van Lambert Bastiaan Versteegh maar deze Lambert kreeg twee kinderen: Steventien Lamberts en Bastiaan Lamberts .

Steventien Lamberts Versteegh trouwde op 3 febr. 1669 met Roelof Gerardsdr Hackert.  Roelof was de zoon van Gerard Roelofs Hackert. Voor Roelof was het zijn tweede huwelijk. Hij was weduwnaar van Aenken Hessels en had voor zijn tweede huwelijk  al een dochter bij Aenken:  dat was Jenneken Roelofsdr Hackert.  Steventien was dus de stiefmoeder van Jenneken. 

Bastiaan Lamberts Versteegh, de broer van Steventien trouwde met Jenneken, de stiefdochter van zijn zus dus, met de naam Jenneken Roelofsdr  Hackert.  In tegenstelling tot wat de naam suggereert, bestaat er geen verwantschap tussen Bastiaan en Jenneken.  (Terzijde: op verschillende sites wordt niet vermeld dat Jenneken een stiefdochter was van Steventien zodat het ten onrechte lijkt alsof er een oom met de dochter van zijn  zus trouwt. )

De zus van Roelof Gerards Hackert was Lijntgen Gerardsdr Hackert. Hun vader was Gerard Roelofs Hackert. Lijntgen trouwde met Dirck Bastiaans Versteegh, een oom van Lambert Bastiaans Versteegh. 

Een dochter van Corsten, Eltgen Corstens Versteegh, geb. ca 1640 in Culemborg trouwde op 8 aug. 1671 in Culemborg met Gijsbert Willemse Hackert.  Gijsbert was geboren in Acquoy. 

Ook in de achttiende eeuw zien we nog diverse connecties tussen de familie Hackert en de familie Versteegh. De naam Hackert wordt soms ook geschreven als Hakkert.