Henk Versteegh

Start Omhoog Antonia van Ewijk Bart Versteegh jr. Alijda Versteegh Koos Versteegh Theo Versteegh Sien Versteegh Henk Versteegh Antoon Versteegh Gon Versteegh

 

Hendrikus Theodorus Versteegh (Henk)

Henk is geboren op 15 februari 1904 en overleden op 26 april 1995 in Nieuwegein (het ziekenhuis).  

Henk heeft in zijn jonge jaren op verschillende plaatsen in Nederland gewerkt. Hij werkte mee aan de drooglegging van de Noordoostpolder. Hij heeft op Texel en aan de afsluitdijk gewerkt. Ook heeft hij enkele jaren op diverse plekken gewerkt voor de gebroeders Struiken in Tilburg o.a. bij de bouw van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Er waren meer mensen uit Gellicum die bij de gebroeders Struiken werkten. De familie Struiken had vele jaren in Gellicum gewoond en was wel bekend. Zie verder de pagina "Struiken familie"

Henk trouwde op 10 mei 1933 met Clazina Johanna van Lith, (tante Sien.) Sien is geboren op 24 januari 1908 in Gellicum en overleden in het verpleeghuis Beatrix in Culemborg op 10 februari 1991. 

Vanaf de tijd dat Henk getrouwd is had hij een boerderij. Hij woonde lange tijd aan de Lingedijk in Gellicum, daar waar tot begin jaren vijftig de school stond.  Hij werkte veel samen met Antoon, zijn broer, die naast het kasteleinschap, ook een boerderij had. Bij de ruilverkaveling begin jaren zestig heeft ook Henk zich uit laten uitkopen als boer. Ook in zijn gezin wilde geen van de kinderen het boerenbedrijf voortzetten.  Henk is op zijn oude dag verhuisd naar een nieuwe bejaardenwoning aan de Kerkebogerd  in Gelllicum, samen met zijn dochter Bep.

Zij kregen 7 kinderen.

Tonnie trouwde met Evert de Keizer uit Gellicum. Eef is geboren 30-07-1926 en overl. 30-01-2009 in Nieuwegein. Ook Tonnie is overleden. 

Nollie trouwde met Henk van Rossum. Henk had een (brom)fietsenzaak in Tricht.  Ook Nollie is overleden. 

Bep is niet getrouwd en woont in Gellicum. 

Wout trouwde met Gerrie de Zeeuw. Hij woont aan de Lingedijk in Gellicum.  Gerrie is overleden. 

Herbert: Hij was getrouwd met Annie Jansen. Zij woonden in Rumpt. Herbert en Annie hebben twee zonen: Enrico en Mark, en vier kleinkinderen: Puck, Borre, Fleur en Noor. Herbert is op 11 november 2021 overleden. 

Ineke is getrouwd met Maas van Mook en woont ook in Rumpt. 

Linda was getrouwd met Cock van Delft en woonde in IJsselstein.  Linda is overleden. Zij had twee dochters. 

 
Clazina van Lith