Corsten Lamberts

Start Bart Versteegh sr. Herbert Versteegh Willem Versteegh Herbert Lamberts Lambert Bastiaans Bastiaan Lamberts Lambert B de oude Bastiaan Corstenz Corsten Lamberts Lambert de jonge Lambert de oude

 

Corsten Lamberts Versteegh.

Naar schatting is Corsten ongeveer in 1522 geboren.  En ergens in de jaren 1582/1583 is hij overleden. Van deze Corsten is niet veel bekend. Hij was de tweede zoon uit het huwelijk van Lambert Versteegh en en zijn vrouw Maria.

Het enige document uit 15 juni 1544 waarin hij , samen met zijn broer Thomas,  wordt genoemd,  gaat erover dat zij afstand doen van hun rechten op bezit van alle roerende en onroerende goederen van hun vader , en ook die van hun moeder nadat zij is overleden. Die bezittingen komen aan de jongere broers en zusters.  Zij tween krijgen 4 acres( ca 2 ha.) in leen van hun Heer voor zichzelf. Er waren toen 2 jongere broers en 2  jongere zussen.

Het is niet bekend of Corsten een vrouw had.

Er is n  kind bekend van Corsten en dat is:

Bastiaan Corstensz Versteegh. Geschat wordt dat hij in 1565 is geboren en hij overleed voor 13 mei 1630.