Antoon Versteegh

Start Omhoog Antonia van Ewijk Bart Versteegh jr. Alijda Versteegh Koos Versteegh Theo Versteegh Sien Versteegh Henk Versteegh Antoon Versteegh Gon Versteegh

 

Antonius Gerardus Versteegh

Antoon is geboren op 31 januari 1907 in Gellicum en is overleden op 23 september 1969 in het ziekenhuis in Culemborg. Hij was toen pas 62 jaar. Antoon was op 23 september 1936 getrouwd met Joanna Maria de Zeeuw. Anna is geboren op 10 februari 1914 in Gellicum en is er overleden op 20 juni 2005. Toen Antoon en Anna trouwden gingen zij wonen in de helft van een pas nieuw gebouwd dubbel huis, de Oskop, in Gellicum. Bij  het huwelijk werd een foto gemaakt van de aanwezigen. 

De foto is te vergroten door erop te klikken. 

Huwelijk A en A Versteegh-de Zeeuw1936 bijgewerkt kopie x.jpg (872189 bytes)

Bovenste rij van links naar rechts:  Tinus de Zeeuw, Gerrit de Bruin, Koos Versteegh, Gerrit de Zeeuw, Kobus de Zeeuw, Jans de Zeeuw met haar man Bart Struijk. Tweede rij staand: Aart de Zeeuw, Juns Versteegh met op de arm Ad Versteegh, Tinus van Dijk, Drika Versteegh (getrouwd met Aart de Zeeuw) Gon Versteegh (getrouwd met Tinus van Dijk), Lena Sengers (getrouwd met Kobus de Zeeuw), Stien de Zeeuw (getrouwd met  Sjef Struike), Anna de Zeeuw (de bruid) en Antoon Versteegh (de bruidegom), Mien de Zeeuw (getrouwd met Jan Versteegh), Sjef Struijke, Sien van Lith (getrouwd met Henk Versteegh), Jan Versteegh, Henk Versteegh met op de arm TonnieTheo Versteegh. Zittend ook van links naar rechts: Areke de Keizer (getrouwd met Kees de Ruiter uit Rumpt), Nel Tas (getrouwd met Tinus de Zeeuw), Mie de Keijzer (getrouwd met Jurriën de Keijzer), Geerda Versteegh en Jan de Zeeuw ( de ouders van de bruid), Antonia van Ewijk en Bart Versteegh ( de ouders van de bruidegom), Sien Versteegh (getrouwd met Juns Versteegh), Crijntje van Dijk (getrouwd met Theo Versteegh) met op haar schoot Bep. De rij kinderen vooraan van links naar rechts: Marie, (dochter van Aart en Drika), Ballewijn, Gerrie en Gonnie (kinderen van Kobus en Helena), Tonnie, (dochter van Crijntje en Theo), Truus dochter van Sien en Juns), Lies (dochter van Crijntje en Theo), Jan en Gerrie (zoon en dochter van Aart en Drika). 

Na het overlijden van zijn vader in 1940 verhuisden Antoon en Anna naar het ouderlijk huis van Antoon, café de Roosenboom aan de Vlietskant in Gellicum. Daarmee hadden zij een boerderij en een café en was Antoon dus kastelein en boer. 

Dat klinkt mooi maar het was hard werken in die tijd en dat harde werken leverde niet altijd veel op.  Antoon en Anna kregen 12 kinderen. Van de soms schaarse opbrengsten van al het werk moesten oma en het gezin met een steeds groeiende kinderschare worden gekleed en gevoed en dat viel niet altijd mee. Oma Antonia die daar ook woonde,  stierf in 1952. Naarmate de kinderen groter werden gingen ze meewerken of gingen elders werken en werd het leven wat gemakkelijker. 

Begin jaren zestig werd er een begin gemaakt met de ruilverkaveling in de gemeente Deil en ook in Gellicum. De boerenbedrijven kregen de keuze en de gelegenheid om een nieuwe boerderij te beginnen in de polder, of om het boerenbedrijf voort te zetten vanuit het dorp of om helemaal te stoppen in ruil voor een pensioen. Een groot gedeelte van de kleinere boeren koos ervoor om te stoppen, veelal ook omdat er geen kinderen waren die de boerderij wilden voortzetten. Ook Antoon en zijn broer Henk die in die tijd ook boer was, stopten ermee.  De kinderen hadden een vak geleerd, werkten bij een baas en het boerenbedrijf lokte geen van hen. Antoon en Anna hadden daarna alleen nog het café. 

Toen Antoon in 1969 overleed, was Anna 55 jaar en bleef achter met zeven nog thuiswonende kinderen. Anna had er geen plezier in om het café voort te zetten en is ermee gestopt. Geen van de kinderen wilde het overnemen. Zij heeft er met de kinderen nog een paar jaar gewoond en hebben toen besloten het te verkopen. Anna kocht een huisje aan de Laageindseweg waar ze tot 1978 heeft gewoond. Daarna heeft ze twee jaar in Culemborg gewoond waar ze een huis had gekocht. Haar oudste dochter Gerrie woonde daar ook. Maar ze kon daar niet aarden en had  heimwee naar Gellicum. Toen werd besloten een stuk grond te kopen aan de Hoogeindseweg in Gellicum en daar hebben haar vier zonen met elkaar een huis voor haar gebouwd. Daar is zij in 1981 gaan wonen, met Tonnie, een van haar dochters. Ze was toen 67 jaar. Ze heeft daar de rest van haar leven tot 2005 gewoond.  

De kinderen van Anna en Antoon: 

Bartje was de oudste en is als kind al vroeg gestorven op 23 januari 1945, zes jaar oud. Gerry volgde een aantal jaren onderwijs in Gorinchem en werkte daarna een aantal jaren in de huishoudelijke zorg. Zij trouwde met Bart van Lith en ging in Culemborg wonen. 

Gerrie Versteegh werkte een aantal jaren als huishoudelijke hulp in Asperen en in Bilthoven. Zij trouwde met Bart van Lith uit Gellicum.  Bart was een enthousiast wielrenner in zijn jonge jaren. Ze zijn in Culemborg gaan wonen.  Bart is overleden. 

Antoon was een meester timmerman en op meerdere markten thuis. Hij bouwde zijn eigen huis in Asperen. Daarnaast had hij ook andere interesses. Hij volgde opleidingen op het gebied van de zorg, het pastoraal werk en de theologie en verrichtte in zijn “vrije tijd” vele jaren pastorale werkzaamheden vanuit verschillende parochies in de West- Betuwe. Antoon trouwde met Mien  van Houtum. Mien werkte vele jaren als vrijwilligster in de ouderenzorg. 

De gegevens op deze pagina kreeg ik grotendeels van Antoon. Ook over andere familieleden kon Antoon belangwekkende informatie aandragen  

Annie volgde de ulo in Gorinchem en is daarna haar moeder gaan helpen bij het vele werk thuis. Annie heeft ook een aantal jaren in de verpleging gewerkt. Als Annie even de kans zag las ze een boek.

Lidy volgde eerst de huishoudschool en volgde daarna een opleiding tot verpleegkundige en heeft als zodanig ook lang gewerkt. Ze trouwde met Wout de Zeeuw.  Zij bouwden een huis in de achterweg in Gellicum met een mooi uitzicht over de polder. Helaas overleed Wout al vroeg. 

Bep volgde ook de huishoudschool. Werkte in een administratief beroep. Zij trouwde met Leo de Kuiper, afwisselend kastelein en onderwijzer. Leo is overleden. Zij woonden in Asperen.   

Bart volgde de landbouwschool en heeft twee jaar met zijn vader op de boerderij gewerkt. In de tijd van de ruilverkaveling koos hij ervoor geen boer te worden en ging daarna werken in de wegenbouw. 

Jan is schilder geworden. Hij werkte tot zijn zestigste tot hij ziek werd en in de WAO ging. Jan is getrouwd met Anna Kooy en woont evenals twee van zijn broers ook in Rumpt.

Koos is metselaar, bouwde ook zijn eigen huis en woont in Rumpt. Hij is getrouwd met Ans Bongaards, onderwijzeres. Koos is een groot biljarter. (Je neemt toch wat mee van huis uit.) Maar dat niet alleen. Hij richtte de biljartclub "Carambole" op in  Rumpt en bouwde eigenhandig met wat anderen in twee keer een pracht van een clubhuis. 

Tiny heeft de huishoudschool gedaan en heeft daarna het brugdiploma voor verzorgende beroepen gehaald. Tiny was getrouwd met Koos van Leeuwen. Koos is overleden. 

Tonnie heeft ook de huishoudschool gedaan en het brugdiploma voor verzorgende beroepen gehaald. Zij heeft altijd in de thuiszorg gewerkt. Tonnie woont in Gellicum in het huis waarin zij lange tijd samen met haar moeder heeft gewoond en voor wie zij ook heeft gezorgd. 

Maria volgde ook eerst de huishoudschool werkte in een kindertehuis in Utrecht. Maria is getrouwd met Jan Hol die uit Rotterdam komt. Zij wonen  in Ingen. 

.

Vorige Omhoog Volgende

 

Anna de Zeeuw