Samenvatting

 

Start Samenvatting Thomas-Franciscus Frederik David David Nicolaas Henricus Nicolaus Hendrick Nicolaas Gerrit Symon Cornelisz Aanvullingen

Omdat het lezen van de hele site met alle details van het genealogisch onderzoek nogal een opgave is,  vindt u op deze pagina een overzicht. We beginnen bij Thomas Franciscus van Tetrode en eindigen bij Symon Cornelisz van Tetrode.  Als u meer wilt weten over een persoon kunt u op de betreffende webpagina meer informatie vinden over hem en zijn directe familie. 

Iemand die goed is in het lezen van oude handschriften zal waarschijnlijk nog verder terug kunnen in de tijd en nog meer voorvaderen kunnen vinden. Maar omdat ik die oude handschriften (veelal notarisakten in het Noord-Hollands archief in Haarlem) niet meer kon lezen, ben ik gestopt. 

-------------------------------------------------

Thomas Franciscus van Tetrode is geboren op 9 januari 1858 in Rumpt aan de Lingedijk, in het huis waar vroeger een smederij was. Op 4 oktober 1856 had zijn vader, smid van beroep, deze smederij gekocht. Thomas had een ouder broertje. Toen Thomas nog een peuter was,  zijn zijn ouders en zijn broertje in één week overleden. Thomas groeide op bij zijn oma  van moederskant , Elisabeth Wouters-de Zeeuw, en bij zijn oom en tante in Gellicum.  Thomas werd boer, een beroep dat geen van zijn tot nu toe bekende voorvaderen had uitgeoefend.. Thomas trouwde met Woutera Maria Verhaar  (Woutje) op 15 juni 1899 te Beesd.  Woutera is geboren in Acquoy op 30 mei 1871.  (Acquoy viel onder de gemeente Beesd.) Thomas was toen  41 jaar en Woutera  28. Zij kregen negen kinderen. 

Thomas overleed op 29 augustus 1935 en Woutera op 2 maart 1942. Beiden zijn begraven op de R.K. begraafplaats in Gellicum.

--------------------------------------------------------

Frederik David van Tetrode was de vader van Thomas Franciscus van Tetrode. Frederik is geboren op 5 april 1825 in Drunen. Hij was het negende kind van de schoolmeester David Nicolaas van Tetrode en Jacoba Wilhelmina van Roessel. Hij overleed in Rumpt op 10-10-1859 op de leeftijd van 34 jaar. Hij was smid. Zijn oudste broer was ook smid. Op 4 oktober 1856 kocht Frederik David van Tetrode, een “huis erf en hoefstal” aan de Lingedijk in Rumpt. Hij kwam toen uit Herwijnen.  Frederik David van Tetrode trouwde  met Antonia Wouterse uit Gellicum op 25-11-1854. Antonia is geboren op 15 maart 1831 en is overleden op 15-10-1859 op de leeftijd van 28 jaar. Zij overleed 5 dagen na het overlijden van haar man en één dag na het overlijden van haar oudste zoontje van 4 jaar. Antonia was de dochter van het echtpaar Thomas Wouterse en Elisabeth de Zeeuw uit Gellicum.

Zij kregen twee kinderen: - David Nicolaas van Tetrode, geb. 16 aug. 1855 te Herwijnen. Overleden te Rumpt op 14 oktober 1859, 4 jaar oud en  Thomas Franciscus die na het overlijden van zijn ouders en broertje naar de familie van zijn moeder ging.

---------------------------------------------------------

David Nicolaas van Tetrode was de vader van Frederik David van Tetrode. David is geboren in Oisterwijk op 03-06-1779.  Zijn ouders waren Henricus van Tetrode en Johanna Catharina Cellier / Meijers. Zijn vader Henricus kwam oorspronkelijk uit Haarlem. Zij woonden in Oisterwijk "en pension", wat in die tijd wilde zeggen dat ze van hun geld leefden. David had een broertje, maar die is waarschijnlijk zeer vroeg gestorven. David trouwde met Jacoba Wilhelmina van Roessel op 18 november 1810 in Oisterwijk. David werd schoolonderwijzer in Drunen. Zij kregen 10 kinderen. Hij overleed op 20 sept. 1837 te Drunen.  Jacoba Wilhemina van Roessel is geboren te Oisterwijk. Zij was de dochter van een bakker / herbergier. Zij is overleden op 30-04-1856 te Drunen; zij heeft David dus 19 jaar overleefd.

---------------------------------------------------------

Henricus van Tetrode was de vader van David Nicolaas van Tetrode. Henricus is geboren in Haarlem op 7 maart 1738  als eerste kind van Nicolaus van Tettrode en Anna Balbina van Eeckhout. Henricus heeft een gedegen opleiding gehad. Hij heeft in ieder geval de Latijnse School doorlopen in Haarlem. Het is een onduidelijk wat hij als beroep deed, maar waarschijnlijk was hij koopman. Henricus trouwde op 40 jarige leeftijd met de weduwe Johanna Catharina Meijers op 26 april 1778 voor de schepenen van Haarlem. Vlak daarna verhuisden zij naar Oisterwijk. Zij kregen twee kinderen. Het tweede kind is snel overleden. 

Waarschijnlijk is het dank zij het vermogen van zijn vrouw Johanna (Jeanne Catharine) dat zij in Oisterwijk van hun geld konden leven hoewel ook Henricus niet onbemiddeld was. Johanna Catharina Meijers is geboren in Paramaribo (ca.1745) en overleden in Oisterwijk 08-08-1811.

Henricus is op 84 jarige leeftijd op 9 april 1822 overleden in Drunen. Daar woonde zijn zoon David Nicolaas die er destijds onderwijzer was. Het is o.a. dank zij de aantekeningen van deze Henricus dat we verder de geschiedenis van deze familie van Tetrode kunnen volgen. 

------------------------------------------------------------------------------

Nicolaus van Tettrode  was de vader van Henricus. Nicolaus is geboren op 3 mei 1712 in Haarlem. De ouders van Nicolaus waren de apotheker Hendrick van Tettrode en Margaretha Vellingh. Nicolaus bezocht de Latijnse School in Haarlem. Hij is daar ingeschreven op 29 april 1721. Daarna ging hij in Leiden geneeskunde studeren. Hij promoveerde op 1 juli 1735 in Leiden tot Doctor in de geneeskunde. Het proefschrift is in het Latijn en is nog aanwezig in Leiden. 

Nicolaus trouwde, ruim een maand na zijn promotie, in Haarlem op 10 augustus 1735 met Anna Balbina van Eeckhout. Anna Balbina is geboren op 4 december 1715 in Haarlem. Zij was de dochter van de Haarlemse notaris Hendrik van Eeckhout en de uit Zwolle afkomstige Bernardina Maria Rees. Deze beide ouders van Anna Balbina waren ten tijde van haar huwelijk met Nicolaus al overleden.

Nicolaus en Anna Balbina kregen samen acht kinderen. Anna Balbina komt te overlijden rond 1753. 

Nicolaus van Tetterode hertrouwt op 17 december 1755 met Maria Evers. Maria Evers is overleden op 4 mei 1775. Uit dit huwelijk werden nog drie kinderen geboren. Nicolaus is overleden in Amsterdam op 20-12-1785 en is 73 jaar geworden.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hendrick van Tettrode was de vader van Nicolaus. Hendrick van Tettrode is geboren op 19-06-1683 in Haarlem. Hendrick was de eerste van twee kinderen uit het derde huwelijk van zijn vader Nicolaas. Dit huwelijk vond plaats op 30 augustus 1682. Deze Hendrick van Tettrode was apotheker.  Hendrick was getrouwd met Margaretha Vellingh. Zij kregen minstens twee kinderen. Hendrick van Tettrode is begraven te Haarlem in de Grote Kerk op 13 aug. 1738. Over Margaretha Vellingh heb ik nog geen andere gegevens kunnen vinden. 

---------------------------------------------------------------

Nicolaas van Tetrode was de vader van Hendrick. Deze Nicolaas van Tetrode is geboren op 30 mei 1637. Over deze Nicolaas is vrij weinig bekend,behalve dan dat hij drie keer getrouwd is geweest en dat hij 10 kinderen heeft gekregen. Uit zijn derde huwelijk met Christina van Winterswijk zijn twee kinderen geboren: Hendrick (zie hierboven) en Elizabeth. Nicolaas is overleden 30 maart 1691.

Over de maatschappelijke en beroepsmatige bezigheden van deze Nicolaas van Tetrode is mij nog niets bekend.

--------------------------------------------------------------------

Gerrit Simonsz. van Tetrode was de vader van Nicolaas. Deze Gerrit was brouwer in Haarlem. In die tijden ook al een lucratieve handel. Gerrit was getrouwd met Geertrui Claesdr. Heda. In de stamboom die Henricus heeft getekend was Nicolaas hun enig kind.

-------------------------------------------------------------

Simon Cornelisz. van Tetrode was de vader van Gerrit Simonsz. van Tetrode. Simon was getrouwd met Sijbrecht Gerritsdr van Montfoort. Zij kregen 5 kinderen waarvan Gerrit als middelste is getekend in de stamboom.

Simon zal ongetwijfeld een zoon zijn van ene Cornelis, maar hier houdt mijn kennis op. Dan zitten we naar mijn schatting ruim voor 1600.

Start Samenvatting Thomas-Franciscus Frederik David David Nicolaas Henricus Nicolaus Hendrick Nicolaas Gerrit Symon Cornelisz Aanvullingen