Hendrick

 

Start Samenvatting Thomas-Franciscus Frederik David David Nicolaas Henricus Nicolaus Hendrick Nicolaas Gerrit Symon Cornelisz Aanvullingen

Margaretha Vellingh

 

Hendrick van Tettrode is geboren 19-06-1683 in Haarlem. ( In de genealogie van Henricus staat 20 juni 1682, maar dat moet volgens de doopboeken 19-06-1683 zijn.)  Hij is gedoopt in de R.K. statie van St. Joseph. Zijn vader was Nicolaas van Tetrode en zijn moeder Christina Winterswijck.  Getuigen bij de doop waren: Maria Henrici en  Sebastianus Winterwijck.  Hendrick was het eerste van twee kinderen uit het derde huwelijk van zijn vader Nicolaas. Dit huwelijk vond plaats op 30 augustus 1682.

Hendrick had een (volle) zus: Elisabeth Cornelia van Tettrode: gedoopt 13-01-1685. Getuigen hierbij waren Elisabeth Heda en Geertrudis van Tettrode

De naam van Hendrick wordt telkens anders geschreven. Henrick,  Hendrick en  Henricus komen voor. Ik gebruik Hendrick, ter onderscheiding van zijn kleinzoon Henricus en ik schrijf Tettrode met dubbel "t" , omdat hij dat zelf ook deed. 

Deze Hendrick van Tettrode was Apotheker.  In 1709 staat hij ingeschreven als Apotheker in het boek "Collegium Medico Pharmaceuticum" van Haarlem. In het gedicht van Pieter Langendijk (1735) wordt gezegd dat Nicolaus zijn zoon, de latere medisch doctor,  het vak ook van zijn vader zou hebben geleerd. Dat klopt dus wel. 

Bij de promotie van zijn zoon Nicolaus in 1735 trad deze Hendrick (Henrico) naast Gerard van Tettrode - op als paranimf.

Hendrick was getrouwd met Margaretha Vellingh. 

Bron: Boek: Titel: Het Haarlemse Sint Jacobsgilde, Auteur: Hendrick S.van Lennep, Uitgave van Sint Jacobsgilde, Naarden juni 2004, Uitgeverij: PIROLA. ISNB: 90 6455 4536. Pagina 81:

Dr.Nicolaas van Tetroode, (r.k.) geb. Haarlem omstreeks 1712, ingeschreven Universiteit Leiden 1731, promoveert ald. 1 juli 1735, geneesheer te Haarlem 1735-1782, begr. Haarlem Grote Kerk 28 dec.1785, zn. Van Henrick en Margaretha Vellingh, tr. 1-ste Haarlem voor Schepenen 10 aug. 1735 Anna Balbina van Eeckhout, ged. Haarlem 4 dec. 1715, dr. van Henrick en Bernerdina Maria Rees; tr. 2-de Haarlem 17 dec. 1755 Maria Evertse. Begr. Haarlem Grote kerk, 4 mei 1773, Vinder 1767, 1768, 1775,1778. In 1783 verzoekt hij i.v.m. zijn vertrek naar Amsterdam ontslag als deken. In 1785 wordt f. 15,- betaald voor zijn afsterven.

Kinderen:

Hendrick van Tettrode  en Margaretha  Vellingh hebben naast Nicolaus, de medisch doctor,  geboren 3 mei 1712 nog minstens een tweede kind gekregen dat bij de doop de naam Henricus kreeg. In het doopboek van de statie van Sint Bernardus is vermeld: 

18 november 1718: Henricus,     Vader: Tetterode, Henderick ,     Moeder: Margaretha Vellingh , Getuige hierbij: Gertrudis Tetterode

Deze Henricus  moet dus een jonger broertje zijn van Nicolaus van Tettrode, de latere medisch doctor. Over deze Henricus hebben we verder niets meer gevonden. 

Over Margaretha Vellingh heb ik ook nog geen nadere gegevens kunnen ontdekken.

Maatschappelijke activiteiten:  

Hendrick van Tettrode en Gerard van Tettrode waren beiden regent van het R.K. armen- en weeshuis St Jacob. Later was ook Nicolaus de geneesheer daar regent (twee maal). Ook de schoonvader van Nicolaus, Hendrick  Zachariasz van Eeckhout, de notaris en de vader van Anna Balbina,  was regent van dat wees- en armenhuis. 

Gerrit van Tettrode komen we vaak tegen in combinatie met de familie van Hendrick en Nicolaus van Tettrode. Deze Gerrit was advocaat en Meester in de rechten. (J.U.D.).  De familierelatie heb ik uitgewerkt op een aparte aanvullende webpagina over: Gerard van Tettrode

Henricus en Gerard waren beiden ook lid van het Schoonevaardersgilde.  Schoone staat voor Skane, een haven in Zuid-Zweden; denk aan de Hanze en de Hanzesteden en de vaart op de Oostzee. De boeken van het Schoonevaardersgilde zijn de raadplegen op het web:  http://www.noord-hollandsarchief.nl/bijzondere-stukken/gildeboek-schonenvaardersgilde/87/426/. De namen van Hendricus en Gerard komen daar veelvuldig in voor. Hieronder de handtekening van Hendrick bij de jaarstukken van 1727 waarbij hij optrad als "Vinder". 

Handtekening 2 Hendrik Schonevaardersgilde 1727.jpg (139208 bytes)

 

Daarnaast waren Hendrick en Gerard lid van het Sint Jacobsgilde. Volgens aantekeningen in hetzelfde hierboven genoemde boek over het  St. Jacobsgilde, pg. 79, is Hendrick van Tettrode begraven te Haarlem in de Grote Kerk op 13 aug. 1738. In 1738 wordt f.15,- voor zijn overlijden betaald.

 

Vorige Volgende