Gerrit

 

Start Samenvatting Thomas-Franciscus Frederik David David Nicolaas Henricus Nicolaus Hendrick Nicolaas Gerrit Symon Cornelisz Aanvullingen

Geertruij Claesdr

detail-1-genealogie-henricus.jpg (178573 bytes)

 

Volgen we de stamboom van Henricus van Tetrode uit Oisterwijk (1738-1822) dan is Gerrit van Tetrode de zoon van Simon Cornelisz van Tetrode en Sijbrecht Gerritsdr van Montfoort en dan is Nicolaas van Tetrode de zoon van Gerrit en Geertruij.

Gerrit  heeft dan twee zusters en twee broers: Catharina van Tetrode, Cornelis van Tetrode, Cornelia van Tetrode en Hermanus van Tetrode.  

Over Gerrit en de relatie tussen deze broers en zussen wordt uitgebreider ingegaan op de pagina van Symon Cornelisz van Tetrode. 

Deze Gerrit van Tetrode is zeer waarschijnlijk de Gerrit Sijmonsz Tetterode die in 1656 de "Ploeg en de Zijde Spek" kocht. 

Bron 1: http://www.bernard-mandeville.nl/index_bestanden/Page1058.htm

"In 1656 verkoopt Cornelis Hendrixsz van de Willige, getrouwd met Marijtje Maertens, eerder weduwe Marijn de Meester, deze buitenplaats aan Gerrit Sijmonsz Tetterode, brouwer in Ďde Engelí in Haarlem, voor 3400 gulden. Als afgrenzingen worden dan aangegeven: staande in de Napelslaan, belendend ten zuiden de Haarlemmerhout, ten westen de stad Haarlem [de eerder besproken moestuin] en Johannes Rombouts, ten noorden de Napelslaan en ten oosten Reijnier den Daelder." 

De Ploeg en Zijde Spek was 127 roeden groot, omgerekend 18 are.

Bron 2 :http://members.home.nl/mtettero/GenealogieŽn.html     (Het kan zijn dat deze link niet-meer-werkt.)

Cornelis Hendrixzoon van der Willige, getrouwd met Marijtje Maertens, eerder weduwe Marijn de Meester, verkoopt aan Gerrit Sijmonszoon van Tetterode, brouwer in de Engel te Haarlem, een huis en erve, groot 127 roeden, staande in de Napelslaan, genaamd ``de Ploech en de Zijde Specx`` belend ten zuiden de Haarlemmerhout, ten westen de stad Haarlem en Johannes Rombouts, ten noorden de Napelslaan en ten oosten Reijnier den Daelder, enz., voor f 3400.

De naam en de jaartallen in aanmerking genomen is het meer dan waarschijnlijk dat onze Gerrit van Tetrode  Brouwer was in de Engel in Haarlem.   

Er blijven echter een aantal zwakke punten in deze genealogie:

Ik heb buiten deze genealogie van Henricus geen andere directe relatie kunnen vinden tussen Gerrit van Tetrode en zijn vrouw Geertruij Claasdr Heda enerzijds en hun zoon Nicolaas van Tetrode anderzijds, hoewel daar wel een aantal indirecte aanwijzingen voor zijn.

Vorige Start Volgende