David Nicolaas

Start Samenvatting Thomas-Franciscus Frederik David David Nicolaas Henricus Nicolaus Hendrick Nicolaas Gerrit Symon Cornelisz Aanvullingen

Jacoba van Roessel

De familie waar Thomas Franciscus van Tetrode op bezoek ging in Drunen waren de kinderen van zijn opa en oma van vaderskant. Hieronder ziet u eerst een overzicht van deze uitgebreide familie. Daarna volgen nog wat bijzonderheden over David Nicolaas. 

David Nicolaas van Tetrode en Jacoba Wilhelmina van Roessel

en hun kinderen

David Nicolaas van Tetrode Geb. 03-06-1779 te Oisterwijk. Overl. 20 sept. 1837 te Drunen. Vader: Henricus van Tetrode en moeder Johanna Catharina Cellier / Meijers. David was schoolonderwijzer te Drunen.

Jacoba Wilhemina van Roessel: Geb. 07-02-1786 te Oisterwijk. Overl. 30-04-1856 te Drunen. Vader Gijsbert van Roessel en moeder Lucia Johanna van den Brekel. Vader Gijsbertus was bakker en herbergier.

Zij trouwden op 18 november 1810 te Oisterwijk.

Kinderen geboren uit dit huwelijk zijn:

 1. Gijsbert Nicolaas Norbert van Tetrode, geb. 06-06-1811 te Oisterwijk,  overl. 2 mei 1867 in Waalwijk.

Trouwt in 30-10-1837 met Adriana Dekkers (overl. 11 april 1844) uit Capelle.  Kinderen: Elisabeth Cornelia van Tetrode (overl. 29-03-1839) , Johanna Maria van Tetrode (1840-1921), Elisabeth Cornelia van Tetrode (overl. 25-04-1848),  Hendrika Klasina (of Maria) van Tetrode (overl. 06-01-1844.)

Johanna Maria van Tetrode (overl. 08-10-1921) trouwt op 20-11-1865 te Oudheusden  met Johannes de Gouw (overl. 7 mei 1924 te Waalwijk). Johannes is de zoon van Petrus de Gouw en Johanna van Ingen.

Kinderen:

1-       Gijsbertus Adrianus de Gouw. Overl 13-12-1872. 

2-       Kind: ?? : overleden: 14-09-1884.  

3-       Petronella Adriana de Gouw (overl. 20-04-1938) trouwt met Martinus Schonk uit Oisterwijk op 10 juni 1897.  

4-       Henriët Walthera de Gouw, trouwt met Albertus Dionisius Roxs op 28-1-1902.

5-        Jozephina Maria Anna de Gouw trouwt met Johannes Berkvens uit Stratum op 30-10-1906. 

6-       Adriana Gijsberdina de Grouw, overl. 14-09-1874

Trouwt voor de tweede keer met Jacoba Adriana van der Bijl uit Waalwijk op 16-08-1845. Jacoba Adriana van der Bijl overlijdt: 03-12-1851.

Kinderen:

1)       Wilhelmina Francisca Adriana van Tetrode, 1846-1929 . Trouwt met Petrus Franciscus Carolus Smits op 25-11-1868 te Besoijen. Petrus is het kind van Franciscus Smits en Anna Maria Keldermans. 

2)       Adriana Elisabeth van Tetrode (overl. 16-09-1851).

Gijsbert trouwt voor een derde keer met Johanna Touwenberger op 24-11-1852 te Waalwijk.  

Gijsbert was ook smid evenals zijn veel jongere broer Frederik David, die een smederij was begonnen in Rumpt. Op 28 september 1867 verschijnt in het weekblad van Tilburg de volgende mededeling: 

2. Jean Pierre van Tetrode, geb. 03-12-1812 // Johannes Petrus van Tetrode: overl. 12-02-1880

3. Elisabeth Cornelia van Tetrode, geb. 09-04-1814 Overl. 28-04-1834.

4. Franciscus Wilhelmus van Tetrode, geb. 11-11-1815 Overleden: 22-11-1835

5. Arnolda Henrietta van Tetrode, geb. 05-01-1818. Overl. 22 dec, 1889 te Rotterdam. 

Beroep: Naaister. Gehuwd 7 nov. 1844 te Drunen met Gerardus van der Westen, geb. 18 febr. 1817 te Made (N.Br.). Overl. ca. 1869, geregistreerd te Rotterdam: “ op eene zee reize overleden” . Beroepen: broodbakker, schippersknecht, stoker. Zoon van Michael Simon van Westen en Godefrida Prinzen.  

Kinderen:

1)       Elisabeth Cornelia van Westen: overl.29-1-1929 te Vught.

2)       Gerardina van der Westen: overl. 19-02-1848 te Drunen. 

3)       David Nicolaas van der Westen: Overl.  04-08-1904 te Drunen. Deze was getrouwd met Johanna Wilhelmina Manders.

6. Josefus Fredericus van Tetrode, geb 15-09-1819. Overl 02-06-1826.

7. Francisca Maria van Tetrode, Geb.22-05-1821. Overl 10-08-1873 te Besoijen

Trouwt met Rumoldes Cornelis van de Ven op 27-09-1855. Rumoldes is overleden op 22 03-1887 te Vlijmen. Zijn vader was Cornelis Rumoldes van de Ven en zijn moeder Catharina de Bresser.

1)       Catharina Josepha van de Ven, geb. 17-06-1859, overleden 4 maanden oud op 12-11-1859 in Loon op Zand.

2)       Cornelis Rumoldus van de Ven: geb. 20-06-1860 gestorven na twee dagen.

3)       Nogmaals een kind met dezelfde naam op 16-02-1862, gestorven na 15 maanden op 07-06-1863.

8. Henricus Timotheus van Tetrode, 24-01-1823. Overl. 23-10-1851 te Drunen.

Getrouwd op 09-11-1849 met Adriana Margaretha Verschuren, geb. in Oosterhout, dochter van Johannes Verschuren en Adriana Bakx.

Kinderen:

1)       Adriana Elizabeth van Tetrode, geb. 10-04-1850  te Drunen. Overl. 28-06-1903.

2)       Hendrika Timothea van Tetrode , geb. 17-04-1852. Te Drunen.  Overl. 14-08-1852

Adriana Elisabeth van Tetrode  trouwt met Johannes Brouwers op 3 augustus 1883 te Oosterhout: 

Kinderen:

1)       Hendrikus Cornelis Brouwers op 09-08-1884,

2)       Cornelis Brouwers 14-09-1886,

3)       Petrus Brouwers 22-07-1890

9. Fredrik David van Tetrode, geb. 05-04-1825. Overl. 10-10-1859 te Rumpt.

Trouwt met Antonia Wouterse (overl. 1859) en werd smid te Rumpt. Twee kinderen:  David Nicolaas van Tetrode (overl . 1859) en Thomas Franciscus van Tetrode.

10. Jozefina Frederika van Tetrode 25-11-1826, overl. 31-12-1896.

Dit was dus de familie waar Thomas van Tetrode jaarlijks lopend vanaf Gellicum op bezoek ging. Ondanks 5 ooms en 4 tantes waren er maar weinig familieleden om te bezoeken. Afhankelijk van het jaar dat hij met zijn bezoeken is begonnen, zou hij nog een enkele oom of tante hebben kunnen ontmoeten. Maar zou hij pas op wat latere leeftijd deze tochten zijn gaan maken, dan gaat het hooguit om twee of drie nichtjes van hem. Het kan dus kloppen wat mijn moeder ons vertelde.

Verdere bevindingen over deze David Nicolaas:

Op 14 september 1801 legt David Nicolaas als “Clercq ter Secretarije van Tilburg” een eed af voor de Schepenen van Tilburg. 

Uit: Archief Schepenbank van Tilburg en Goirle, Archiefnummer 14,  deelnummer 493, pg. 114 r

Op heden den 14-den sept. 1801, heeft David Nicolaas van Tetrode, clercq ter Secretarije van Tilburg en Goirle, belooft en gezworen, in handen van Dionisius Verbunt, president Schepen Loco Drossaart alhier, dat hij alle zaaken, welke behooren sekreet te blijven, bij hem zal behouden, tot tijd en wijlen dezelve zullen mogen worden geopenbaard. Dat hij geene privilegiën, chartres, of papieren tot de secretarije behoorende, zal verduijsteren, en daarvan aan niemand, wie hij zij, viesie of copieën geven, buijten weeten van den Sekretaris, en voorts doen, wat een goed en getrouw Clercq schuldig en gehouden is te doen. En heeft hij hetzelve met de woorden: Zoo waar helpe mij God Almagtigh, bevestigt ten overstaan van :

D N. van Tetrode,   D.Verbunt Loco Drost,  A.B. Mutsaers (?),  G.van den Houdt (?)

De laatste twee namen zijn misschien niet helemaal juist weergegeven.

 

Op 25 oktober 1806 vinden we een borgstelling voor David Nicolaas ter hoogte van 800 gulden afgegeven door zijn vader en ene Pieter van den Dungen t.b.v. zijn werkgever, een commies en deurwaarder. Er is ook een registratie in 1806 met de mededeling dat David Nicolaas woont in Hooge Mierde.

Bij hun inschrijven in het (eerste) bevolkingsregister in Oisterwijk van 1810 laten David Nicolaas en Jacoba Wilhelmina zich inschrijven als “ Particulier”, “en pension”. Jacoba Wilhelmina staat er dan geregistreerd als Jacqueline Wilhelmina.

Elf dagen voor zijn huwelijk op 9 november 1810 vinden we een advertentie in de “Journal du Bouches du Rhin“ waarin David Nicolaas aanbiedt tegen een billijke vergoeding vertalingswerkzaamheden Ned-Frans te verrichten voor burgemeesters, notarissen en anderen en dat hij een onberispelijke staat van dienst heeft.

Als David Nicolaas 32 jaar is komen we hem tegen als getuige bij een huwelijk op 19-04-1812 waarbij er achter zijn naam als beroep vermeld staat: jeugdonderwijzer in Drunen.

Er is een mededeling van 1 januari 1820 bij een aangifte van overlijden in Drunen  dat hij,  “schoolonderwijzer”, daar woonde ter plaatse van ”Agter Heide”.

Op vrijdag 12 maart 1824 staat in de Nederlandsche Staatscourant in een hele lijst van namen ook de naam van D.N. van Tetrode als schoolonderwijzer te Drunen die nog tractement tegoed had over de laatste 9 maanden van 1810, dit in het kader van “de Liquidatie van den Fransen Achterstand”

David Nicolaas is overleden op 58 jarige leeftijd, nog in de functie van schoolonderwijzer te Drunen. (te vergroten)

Overlijdensakte-David-Nicolaas-van-Tetrode-1837.jpg (253080 bytes)

Jacoba van Roessel

Vorige Volgende